เกี่ยวกับ JWC

          จัมโบ้วายแอนด์เคเบิ้ล ถูกสร้าขึ้นด้วยทีมงานที่ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมายาวนาน เกี่ยวกับ สายไฟและสายเคเบิ้ล ในปี พ.ศ.2549 โรงงานของเราตั้งอยู่ที่ประเทศไทย สินค้าของเราผลิตด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ออกแบบสวยงาม และมีความเชี่ยวชาญูในด้านการผลิต ทั้งยังผลิตตามความต้องการของตลาด.