ข้อมูลบริษัท

  • เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2549
  • รายละเอียดของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีดังนี้
    • เครื่องตีเกลียวลวดทองแดง จำนวน 20 ชุด
    • เครื่องตีเกลียวสายไฟไส้ใน จำนวน 2 ชุด
    • เครื่องพันรอบทองแดงไส้ใน จำนวน 4 ชุด

   เครื่องหุ้มสายไฟ จำนวน 6 สายการผลิตเครื่องตีเกลียวสายไฟไส้ใน 500 mm จำนวน   1   ชุด

  • กำลังการผลิต
   • การผลิตสายไฟชนิดสายเส้นเดียว ขนาดสายที่ผลิตได้สูงสุด คือ ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร โดยมีกำลังการผลิต 16,000,000 เมตรต่อเดือน
   • การผลิตสายไฟฟ้าหุ้มเปลือก ขนาดสายที่ผลิตได้สูงสุด คือ ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร โดยมีกำลังการผลิต 2,000,000 เมตรต่อเดือน
  • บริษัทมีห้องแล็บทดสอบ, เครื่องมือตรวจสอบ, เครื่องทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างครบถ้วน
  • บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน UL ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2549 และปรับใบเซอร์ใหม่ ISO 9001:2008 ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 หมายเลข 438841
  • บริษัทได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน UL (Underwiters Laboratories Inc)(USA) ในสัญลักษณ์ (UL และ CUL) อนุมัติหมายเลข E306024 ของสายไฟอิเล็กทรอนิค(AWM) และอนุมัติหมายเลข E306023 ของสายเคเบิ้ล ในเดือนตุลาคม 2549
  • บริษัทฯได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน ม.อ.ก (ประเทศไทย) ใน มอก 11-2553 (เล่ม 3 และ เล่ม 5 )อนุมัติ ของสายเคเบิ้ล ในวันที่ 05- ม.ค.-2558
  • บริษัท ร้องขอรับการอนุมัติ มาตรฐาน UL-RoHS ในสัญลักษณ์ ULRSCS อนุมัติ หมายเลข RS 3769 ในเดือน เมษายน 2550
  • บริษัทฯได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน JQA (JAPAN) (-F-) อนุมัติ ของสายไฟอิเล็กทรอนิค ในวันที่ 22- เมษายน.-2553
  • บริษัทฯได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน <PS>E JET (JAPAN)อนุมัติ ของสายไฟอิเล็กทรอนิค อนุมัติหมายเลข JET6941-12005-1001 /2 ในวันที่ 07- มิ.ยน.-2556