สินค้า

คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ JWC ด้วยกระบวนการผลิตที่ประสิทธิภาพ รวมไปถึงส่วนที่ควบคุมคุณภาพ

HOOK-UP WIRE (AWM WIRE)

SHIELDING WIRE

FLAT RIBBON WIRE (UL 2468)

COMPUTER CABLE (UL 2464)

AUTOMOBILE WIRE

FLEXIBLE CORD (SPT, NISPT)

FLEXIBLE CORD (SVT, SJT)

FLEXIBLE CORD (IEC-52, IEC-53)

PVC SINGLE CABLE (IEC-01)

PVC SINGLE CABLE (IEC-02)(H07V-K)

PVC SINGLE CABLE (IEC-05 & IEC-06) (H05V-K)

PVC SINGLE CABLE (H07V2-K)

PVC INSULATED CABLE (VSF, HVSF)